Thông tin dự án

Nhà Máy A40 Quân Chủng Phòng Không Không Quân – 144 cộng Hòa Tân Bình TpHCM