Thông tin dự án

Công trình tòa nhà văn phòng cho thuê : 98 Lâm văn bền Q7. CĐT cty Truyền thông Nam Hương

z1287387900644_9a901674da281452b34d1628961b4140.jpg

z1287387896764_2b2732221d3149e4d1f7f827bb70fd0d.jpg

z1287387933284_6ef4dfb712021dbf9a7ec2cdb392ad8a.jpg

z1287387906002_fb7a6cb630f321b50dda0c6e546f6c42.jpg